Toto demo je súčasťou blogu www.tvorbawebstranok.net, Ako na editovateľné polia pomocou jEditable plugin v ASP.NET s WebServices

jEditable jQuery plugin ASP.NET Demo


Kliknite na tento riadok pre aktivovanie poľa na editáciu.

Click on this line of text to activate editing field.

Kliknite na tento riadok pre aktivovanie poľa na editáciu.

Click on this line of text to activate editing field.

Kliknite na tento riadok pre aktivovanie poľa na editáciu.